BildeBildeBilde
 
svētdiena, 14. 08, 2022
Par viesnīcu / Vēsture
 


<- Atpakaļ

Vēsture bildēs

Rakstītos avotos Rojas vārds pirmoreiz minēts 1387. gadā kādā Rīgas bīskapa ziņojumā. Vārds “Roja” ir Baltijas somu cilmes vietvārds un līvu valodā tā nozīme saistīta ar jau senajā pagātnē zāļaino, niedrēm aizaugušo Rojas upes grīvu (brīvā tulkojumā – Duļķupe). Viduslaikos Roja bijusi maz pazīstama un reti apdzīvota Lubezeres muižas nomale, jo tā atradusies attālu no galvenajiem satiksmes ceļiem. Rojas uzplaukums saistāms ar jūrniecības attīstību. Rojā jau 16. gadsimta otrajā pusē darbojās sīkosta, kurai bija dotas tiesības nosūtīt preces uz ārzemēm – Lubezeres barons eksportēja muižas ražojumus – labību, kokmateriālus, arī Uguņciema dzelzscepļa izstrādājumus. Kurzemes hercogistes laikā Rojā uzbūvēti 116 burinieki. 1582. gadā Rojas ciemā bijušas 25 mājas. Redzamas bildes no agrāko laiku Rojas ostas. Vairāk bildes adresē http://rvskvesturesfoto.wordpress.com/
.